ONDERHOUD

Onderhoud verlengt de levensduur van kunstwerken en staalconstructies en helpt storingen en (verkeers)belemmeringen voorkomen.

Vooral als het gaat om (spoor)bruggen en sluizen moet het onderhoud zelf zo min mogelijk hinder veroorzaken.

Dankzij een gedegen voorbereiding, logistieke precisie en efficiënte uitvoering levert Qumey hoge kwaliteit, op tijd.

Diverse gemeenten en plassenschappen ervaren dit reeds al!